Mūsu darbi - galerijas

 • Katlu mājas rekonstrukcija

 • Atkritumu poligons "Kaudzītes"

 • Ēkas renovācija, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.

 • Sētas izbūve privātmājā

 • Rekavas vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana.         

 • Baltinavas kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.         

 • Gaigalavas Kultūras Centrs.         

 • Grundzāles Kultūras centrs.       

 • Kuļņevas Pareizticīgo Baznīcas restaurācija.         

 • Viesu nams.        

 • Vangažu Kultūras Centrs            2016.gads

 • Zeltiņu baznīca.